Muzaffer Ozak
Aşki
Mühür
isim
Anasayfa
Hayatı
Mürşidleri
Eserleri
Ses Arşivi
Fotoğraf Arşivi
Video Arşivi
 

Bu nâçiz çalışmanın ana gâyesi, 20. asrın mürşid-i bî-nazîri, ârif-i billah, vâsıl-ı ilallah, vâkıf-ı esrâr-ı ilâhî, sâkî-i aşk-ı subhânî Es-Seyyid Eş-Şeyh Aşkiyyü'l Cerrahiyyü'l Halvetî Muzaffer Ozak Hazretleri hakkında derli-toplu ve güvenilir malumat vermek, doğrudan kendi eserleri ve özel arşivimizdeki ses/video kayıtları ile O'na gönül verenleri ve O'nu tanımak isteyenleri buluşturmaktır. Bu sâyede Efendi Hazretlerinin kendi sesinden eşsiz sohbetlerini, hutbelerini, vaazlarını dinleyebilecek, kitaplarını okuyabilecek ve emîniz ki çok istifâde edeceksiniz..

Aczimize bakmayıp boyumuzu aşan böyle bir işe cüret etmemizin birkaç sebebi var :

1. Maalesef Efendi Hazretleri hakkında bugüne kadar birkaç tez çalışması ve birkaç belgesel dışında kayda değer bir çalışma yapılmamış olması ve bu çalışmalarda da, bütün iyi niyetlere rağmen, birçok hatalar ve eksikler bulunması.

2. Günümüz teknolojisi sayesinde yazılı, sesli ve görüntülü bir arşive dünyanın her yerinden kolaylıkla erişilebilmesi.

3. Elimizdeki arşivi sizlerden geleceğini umduğumuz bilgi, belge ve kayıtlarla zenginleştirmek arzusu.

Bu çalışmada birçok eksiklik ve kusur bulabilirsiniz. Bunları aczimize ve cehlimize verip, bağışlamanızı dileriz.

Efendi Hazretlerinin himem-i ruhâniyyetleri üzerimize sâyebân olsun..Allah şefâatlerine nâil eylesin ve bizi ondan ayırmasın. Âmîn.

ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA